Bedrijven/werkgever

Personeel is het belangrijkste kapitaal van een bedrijf
Lampe Vitaal ondersteunt bedrijven met vitaliteitsmanagement. Wat dat inhoudt? Het omvat alle activiteiten om medewerkers fit en vitaal te houden, zodat ze langer gezond en met plezier kunnen doorwerken. Lampe Vitaal doet dat op diverse manieren: met de preventieve of de curatieve aanpak.
 
De preventieve aanpak
Waarom zouden gebouwen en machines wel een onderhoudscontract hebben en een medewerker niet? We merken dat bedrijven hier vaak over nadenken, maar er geen duidelijke invulling aan kunnen geven. Lampe Vitaal ondersteunt bedrijven met het onderhoudscontract voor personeel.

Waar het vaak aan ontbreekt is inzicht. Inzicht in je eigen gezondheid en inzicht in je leefstijl. Is dat inzicht er wel? Dan blijkt het vaak lastig om verbeteringen aan te brengen. Lampe Vitaal kan medewerkers inzicht geven aan de hand van diverse bouwstenen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Vitaliteitsgesprekken
Behandelingen
Metingen
Healthchecks

Met het onderhoudscontract voor personeel wordt een samenwerking aangegaan voor de minimale duur van één jaar. Tijdens een voorgesprek inventariseren we samen waar u als bedrijf aan wilt werken. Wat zijn de knelpunten? Wat weerhoudt uw bedrijf ervan een vitale organisatie te zijn? Dit kunnen diverse aspecten zijn: van een te hoog ziektecijfer en medische klachten op de werkvloer tot overgewicht onder het personeel en een behoefte aan HR- en verzuimadvies.

Op basis van het voorgesprek stelt Lampe Vitaal een plan op. Welke bouwstenen kunnen worden ingezet om de knelpunten te verminderen of te verbeteren? Door intensieve begeleiding krijgen medewerkers inzicht in de eigen gezondheid. Betrokkenheid van het personeel is daarbij van groot belang. Vandaar dat iedereen goed moet worden ingelicht over Lampe Vitaal en wat we gaan doen. Ook hierbij kunnen we een rol spelen door bijvoorbeeld presentaties te geven.

Gedurende het jaar zullen er diverse contactmomenten zijn met de werknemers. Dit kan zowel op de twee locaties van Lampe Vitaal als bij het bedrijf zelf. Werknemers zullen hiervoor bijna altijd vaste contactpersonen hebben binnen Lampe Vitaal, zodat er een vertrouwensband kan worden opgebouwd. Tussentijds blijft Lampe Vitaal in contact met het bedrijf om de voortgang te bespreken, eventueel de doelen bij te stellen en te evalueren.
 
De curatieve aanpak
Elk verzuim is anders. Maar zeker is dat elk verzuim vervelend is. Voor de werkgever, maar ook voor de werknemer zelf. Is iemand uitgevallen? Dan leert de ervaring dat het traject dat werknemers moeten volgen vaak een langdurig proces is. Dat kan ook anders, vindt Lampe Vitaal. 
 
Lampe Vitaal biedt diverse individuele trajecten aan. Niet alleen om het proces te versnellen bij werknemers die al uitgevallen zijn, maar ook om te voorkomen dat iemand uitvalt. In een persoonlijk gesprek inventariseren we wat we voor de werknemer kunnen betekenen. Op basis daarvan stellen we een individueel plan op, puur gericht op deze werknemer.
 
De individuele trajecten variëren in duur van een paar weken tot een paar maanden, afhankelijk van de klachten. Het is een intensief programma met soms meerdere contactmomenten per week. Het doel? De werknemer op een adequate en eenvoudige manier weer fit en vitaal op de werkvloer krijgen.
 
Nazorg
Wanneer een traject ten einde is, vinden we het belangrijk ook nazorg te leveren. Dit kan door middel van evaluatie-, vitaliteits- en/of coachingsgesprekken. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om mensen onder begeleiding te laten sporten op abonnementsbasis. Voorbeelden hiervan zijn ondernemersgroepen en leefstijlgroepen.

Werknemer

Van werknemers wordt verwacht dat zij constant presteren. Maar om een topprestatie te kunnen leveren, is een topconditie nodig. En dat terwijl mensen steeds langer moeten doorwerken. Hoe zorg je ervoor dat je als werknemer goed in je vel komt te zitten? Dat je genoeg energie hebt en fit en vitaal bent? Kortom, met plezier je werk kunt doen? Lampe Vitaal kan je verder helpen.

Lees verder

Maatschappelijke projecten

Lampe Vitaal heeft aandacht voor mensen. Vandaar dat we ons op regelmatige basis inzetten voor maatschappelijke projecten: van cursussen om mantelzorgers te ondersteunen tot het begeleiden van eerstejaars leerlingen met gezond eten, bewegen en denken. Lampe Vitaal denkt graag mee voor een gezondere maatschappij.

Lees verder

Letselschade

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Maar van letselschade kun je lichamelijk of geestelijk flink last hebben. Vandaar dat het belangrijk is er snel mee aan de slag te gaan. Wacht niet af, maar richt je energie op herstel. Samen met Lampe Vitaal.

lees verder