Week van de mantelzorg 2020 - Wat is mantelzorg?

Het is de week van de mantelzorg. Maar wat is mantelzorg nu eigenlijk?

Er zijn 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan helpen 750.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week. Maar waar hebben we het eigenlijk over als we het over mantelzorg hebben? Wat verstaan we er wel en wat verstaan we er niet onder?

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor (zieke) familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. De definitie van het Sociaal Planbureau luidt als volgt:

‘Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp'.’

Meer dan gebruikelijke zorg
Mantelzorg is dus meer dan gebruikelijke zorg. Gebruikelijke zorg is de hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Denk hierbij aan de zorg en opvoeding van gezonde kinderen, een paar dagen zorgen voor een zieke partner of helpen in het huishouden als iemand tijdelijk lichamelijke klachten heeft.

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden soms door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende zaken. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen. Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen, op een moment in hun leven dat zij hier tijd voor willen en kunnen maken. Als zij als vrijwilliger starten, is er meestal (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen.

Meer Blog berichten van Lampe Vitaal:

Fysio op de werkvloer (06-01-2021)
Ervaring Menso (02-11-2020)
Check je werkplek! (09-09-2020)
Stress in je lichaam? (22-06-2020)
De waarde van wandelen (14-05-2020)
Coronavirus update (15-03-2020)
Powernap op kantoor? (12-02-2020)
Participatiewebshop (16-10-2019)
Nieuwe stagiaire! (25-09-2019)
Start buiten sporten! (19-04-2019)